วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

กู้เงินธนาคาร ไม่เคยผ่าน ควรทำยังไงดี?


1. ควรมีที่ทำงานที่มั่นคง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และทำงานมาแล้วหลายปี ถ้าโนเนมไม่มั่นคงเพิ่งเข้าทำงานการพิจารณาก็ไม่น่าจะดี

2. มีรายได้สม่ำเสมอ เงินเข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าของบัตรกำหนด 

3. มีที่อยู่ที่ติดต่อได้ ตัวเองเป็นเจ้าของได้ยิ่งดี ถ้าเป็นผู้อาศัยก็ควรมีสถานะเกี่ยวข้องกับเจ้าบ้านและอาศัยมาหลายปีแล้ว ถ้าเป็นบ้านเช่าจะแสดงถึงความไม่แน่นอนอาจย้ายไปเมื่อไรก็ได้

4. มีเพื่อนที่สามารถติดต่อเราได้ เผื่อกรณีมีปัญหา ถ้าไม่มีคนติดต่อได้แสดงว่าไม่มีใครคบหรืออย่างไร

5. ถ้ามีบัตรเครดิตใบอื่นใช้อ้างอิงได้จะแสดงถึงความมีเครดิตของตัวเอง เพราะที่อื่นยังอนุมัติให้เราได้เลย แต่ถ้ามีมากเกินไปอาจดูไม่ดี
-เงินในบัญชีความมีเหลือทิ้งไว้ขั้นต่ำสัก 5 พัน  ถ้าเหลือน้อยกว่านี้มันดูไม่น่าเชื่อถือ
-สมัครกับธนาคารที่เงินเดือนเข้าครับ
ฐานเงินเดือน 15k บวกค่าอื่นๆ รวมๆก็ประมาณ 20k กว่าๆ สมัคร kbank ผ่านได้บัตรเรียบร้อย แต่กรุงศรีเกือบเดือนล่ะยังตอบมาเลย 
6.เคยติดบูโรหรือไม่ เคยค้างชำระอะไรไหม ถ้าไม่มีก็น่าจะผ่าน ถ้ามีก็ต้องไปแก้ไขครับ

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

กู้เงินธนาคาร อย่างไรให้ผ่านการอนุมัติ

กู้เงินธนาคาร อย่างไรให้ผ่านการอนุมัติ

โดยปกติทั่วไป ธนาคารและสถาบันการเงินจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินกู้จากวัตถุประสงค์ของ การกู้ และความสามารถในการผ่อนชำระ โดยดูจากฐานะทางการเงิน อาชีพ รายได้ มูลค่าหลักทรัพย์ ฯลฯ หลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นเพียงหลักเกณฑ์เบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินอาจไม่อนุมัติให้กู้เงินก็ได้ เนื่องจากผู้ขอกู้ติดปัญหาในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการขอกู้เงินจึงควรศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการขอกู้
ปัญหา 10 ประการที่ทำให้กู้เงินไม่ผ่าน สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้หลายๆ คนไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ พอจะสรุปได้ ดังนี้

1. ผู้ขอกู้ไม่มีระบบบัญชีที่ชัดเจนและแน่นอน นั่นคือ เงินที่เข้าออกของกิจการไม่มีการจัดทำในรูปบัญชีอย่างชัดเจน เจ้าของกิจการบางราย เมื่อได้เงินมา ก็ใช้จ่ายเงินไป เจ้าของกิจการไม่มีการจดบันทึกสต็อกสินค้า รายรับ/รายจ่ายต่างๆ เพื่อรายงานกับนักการเงิน
2. ผู้ขอกู้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล / ตัวเลขของกิจการไว
3. เป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน หรือเจ้าของกิจการตัดสินใจไม่แน่นอน เช่น ผู้ขอกู้ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนทำอะไร จำนวนเท่าใด  
4. ผู้ขอกู้ขาดหลักประกัน 
5. การขอกู้ขาดความเหมาะสม เช่น โครงสร้างการลงทุนไม่มีความเหมาะสม เป็นต้น
6. ผู้ขอกู้ขาดข้อมูล เช่น บางรายการในโครงการยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
7. ผู้ขอกู้ขาดประสบการณ์ คือ ผู้ขอกู้ไม่มีผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์มาช่วยดำเนินธุรกิจ8. สัดส่วนการลงทุนไม่สมดุล เงินทุนจะมาจาก 2 ส่วน คือ เงินของกิจการและเงินกู้โดยทั่วไป อัตราส่วนเงินลงทุนสำหรับการขยายกิจการควรเป็น 50 : 50 แต่ถ้าเป็นกิจการใหม่ควรมีอัตราส่วนเงินลงทุน 70 : 30
9. ผู้ขอกู้ขาดการชำระหนี้ นั่นคือ ผู้ขอกู้มีหนี้สินผูกพันอยู่ แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้ขอกู้ต้องแสดงเหตุผลชัดเจน เพราะสถาบันการเงินจะพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้
10. ผู้ขอกู้ขาดหลักฐานในการกู้ ที่จะสามารถตรวจสอบได้

จะ เห็นได้ว่าการอนุมัติวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งรายได้ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการผ่อนชำระ ผู้ประกอบการที่เริ่มทำธุรกิจ หรือขยายกิจการแล้ว ถ้าต้องการเงินลงทุน จึงควรตรวจสอบถึงปัญหาต่างๆ ในการขอกู้เงินตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น เพื่อให้การกู้ในครั้งนี้ผ่านได้ง่ายขึ้น

แหล่งข้อมูล

เสาวลักษณ์ สุขสมัย . "เสริมไอเดีย".นิตยสารเส้นทางเศรษฐี.ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 (เมษายน 2544) : 50-54.วิเชียร โอภาสวัฒนา."การเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อ".SMEs สร้างไทยมั่นคง จัดพิมพ์โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ,2544.คำไข เคล็ดลับ-วิธีการ /  บริหารการเงิน / การขอกู้เงิน
ทำไมถึงกู้เงินไม่ผ่านสักที? เป็นปัญหา 10 ประการที่ทำให้สถาบันการเงินไม่อนุมัติการขอกู้เงิน การรับรู้ถึงปัญหาดังกล่าว ผู้ประกอบการจะสามารถตรวจสอบและเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การกู้ในแต่ละครั้งผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น